close
Slide 1

Term Definition
DAVRANIŞ MƏDƏNİYYƏTİ insan birgə yaşayışının ümumi tələb və qaydalarının müəyyənləşməsi, əhatə edənlərlə düzgün münasibət qurmaq bacarığı

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?