close
Slide 1

Term Definition
TREYNİNQ məqsədi cəmiyyətdə şəxsiyyətlərarası və professional hazırlığı inkişaf etdirmək olan interaktiv təlim növü. Müəllimin professional hazırlığında ən mühüm metodlardan biri hesab olunur

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?