close
Slide 1

Термин Определение
TREYNİNQ məqsədi cəmiyyətdə şəxsiyyətlərarası və professional hazırlığı inkişaf etdirmək olan interaktiv təlim növü. Müəllimin professional hazırlığında ən mühüm metodlardan biri hesab olunur

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?