close
Slide 1

Term Definition
VUNDERKİND qeyri-adi bacarıqları ilə fərqlənən uşaq

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?