close
Slide 1

Term Definition
UŞAĞIN MƏDƏNİ MÜHİTİ bütün tədris fənlərinin məzmunundakı mədəni komponentlərin formalaşdırdığı uşağın tədris və həyat fəaliyyəti mühiti: tədrisdə aktivliyi və özünütəhsil fəaliyyətindəki mədəniyyət; tədris müəssisəsinin mədəni səviyyəsi; uşaq və b-ci ildən nəzərdə tutulub

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?