close
Slide 1

Term Definition
ƏLAVƏ TƏHSİL vətəndaşların hərtərəfli təhsil tələblərini ödəmək məqsədi ilə əlavə təhsil proqramları əsasında verilən təhsil

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?