close
Slide 1

Term Definition
DEKAN (lat. Decanus, ilkin mənada on nəfərin rəhbəri), ali təhsil müəssisəsində fakültə rəhbəri. Bir qayda olaraq, professorlar, müəllimlər və fakültənin elmi işçiləri tərəfindən seçilir

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?