close
Slide 1

Термин Определение
DEKAN (lat. Decanus, ilkin mənada on nəfərin rəhbəri), ali təhsil müəssisəsində fakültə rəhbəri. Bir qayda olaraq, professorlar, müəllimlər və fakültənin elmi işçiləri tərəfindən seçilir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?