close
Slide 1

Term Definition
DƏRSİN EFFEKTİVLİYİ qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimdən başqa digər faktorların neytrallaşması halında verilmiş və ya mümkün olan tədris məqsədlərinin (məsələn, şagirdin savadsızlıqdan savadlılığa keçməsi) həyata keçirilmə dərəcəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?