close
Slide 1

Термин Определение
DƏRSDƏ QRUP İŞİ dərs zamanı müxtəlif kiçik qrupların müəllim tərəfindən verilmiş eyni, özünəməxsus tapşırığının və elmi idrakının inkişafı işinin təşkili

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?