close
Slide 1

Термин Определение
DƏRS HİSSƏ MÜDİRİ məktəb direktorunun təlim-tədris işləri üzrə əvəzləyicisi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?