close
Slide 1

Термин Определение
DİDAKTİK BACARIQLAR öyrətmək bacarığı

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?