close
Slide 1

Термин Определение
DİDAKTİK VƏ ƏQLİ İNKİŞAF ÜÇÜN KOMPÜTER O tədris və inkişaf xarakterli fərdi kompüterlər üçün oyun proqramları. Bir neçə növdə olur – abstrakt-məntiqi, süjet, rol), kompüter oyunları şagirdlərin dünyagörüşünü artırır, onların maraqlarını stimullaşdırır, bilik və bacarıqlarını formalaşdırır, psixofiziki inkişafına səbəb olur. Lakin həddən artıq oyunla maralanmaq uşağın sağlamlığına zərər verə bilər

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?