close
Slide 1

Термин Определение
ELİTAR TƏHSİL xüsusi istedadlı şəxslər üçün təşkil olunan təhsil

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?