close
Slide 1

Термин Определение
ELMİ- İSTEHSALAT İŞİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİ peşə-ixtisas məktəblərində elmi-istehsalat və metodiki işlərin təşkilatçısı hesab olunur. O, tədris və elmi –istehsalat fəaliyyətinə, tədris plan və proqramının icrasına, qabaqcıl elm və istehsalat nailiyyətlərinin elmə tətbiq edilməsinə birbaşa nəzarət edir və cavabdehdir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?