close
Slide 1

Term Definition
FORMAL TƏHSİL dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?