close
Slide 1

Термин Определение
HUMANİTAR insan cəmiyyətinə, insana və onun mədəniyyətinə aid olan

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?