close
Slide 1

Термин Определение
İNNOVASİYA müxtəlif təşəbbüslər, elmi tədqiqatlar əsasında formalaşan mütərəqqi xarakterli yeniliklər

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?