close
Slide 1

Опрос

Выбрать опрос:

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?

Количество Голосующих: 1843
Первый Голос: 16:26, 09 April 2012
Последний Голос: 18:48, 20 October 2017

Şagirdlərin daha müstəqil, yaradıcı və fəal olmasına şərait yaradır.
34%
 
Müəllim, şagird və valideyn arasında qarşılıqlı əlaqələr qurmağa imkan yaradır.
29%
 
Dünyanın təhsil, informasiya və mədəniyyət məkanına inteqrasiya imkanı yaradır.
21%
 
Təlim prosesinin səmərəli təşkil olunmasına mənfi təsir göstərir.
15%
 

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?