close
Slide 1

Опрос

Выбрать опрос:

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?

Количество Голосующих: 4
Первый Голос: 17:26, 09 April 2012
Последний Голос: 19:53, 15 April 2012

Şagirdlərin daha müstəqil, yaradıcı və fəal olmasına şərait yaradır.
34%
 
Müəllim, şagird və valideyn arasında qarşılıqlı əlaqələr qurmağa imkan yaradır.
31%
 
Dünyanın təhsil, informasiya və mədəniyyət məkanına inteqrasiya imkanı yaradır.
20%
 
Təlim prosesinin səmərəli təşkil olunmasına mənfi təsir göstərir.
15%
 

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?