close
Slide 1

Опрос

Выбрать опрос:

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?

Количество Голосующих: 2583
Первый Голос: 16:26, 09 April 2012
Последний Голос: 23:51, 13 November 2018

Şagirdlərin daha müstəqil, yaradıcı və fəal olmasına şərait yaradır.
35%
 
Müəllim, şagird və valideyn arasında qarşılıqlı əlaqələr qurmağa imkan yaradır.
23%
 
Dünyanın təhsil, informasiya və mədəniyyət məkanına inteqrasiya imkanı yaradır.
21%
 
Təlim prosesinin səmərəli təşkil olunmasına mənfi təsir göstərir.
21%
 

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?