close
Slide 1

Опрос

Выбрать опрос:

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?

Количество Голосующих: 3434
Первый Голос: 17:26, 09 April 2012
Последний Голос: 11:16, 08 August 2020

Şagirdlərin daha müstəqil, yaradıcı və fəal olmasına şərait yaradır.
37%
 
Müəllim, şagird və valideyn arasında qarşılıqlı əlaqələr qurmağa imkan yaradır.
19%
 
Dünyanın təhsil, informasiya və mədəniyyət məkanına inteqrasiya imkanı yaradır.
21%
 
Təlim prosesinin səmərəli təşkil olunmasına mənfi təsir göstərir.
22%
 

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?